April 15, 2021

Maharashtra Metro

online news portal

प्रशिक्षण केंद्रातिल पोलीस अधिकारी कर्मचारी UOTC, MIA मधील कर्मचाऱ्यांना

 

पूर्वीप्रमाणे ३० टक्के विशेष वेतन देण्यात यावे.

गोलोम बोहता असोशिएशन महाराष्ट्र राज्य से सरदापका amr . प्रमोद वाघमारे

साहेब यांच्या आदेशानुसार आज दि.२३/०२/२०१६ रोज मोमवार लामा जिल्हाधिकारी साहेब चंद्रपूर याया मापने मा आगलणी देशमुख सारोग ग्रामंत्री महाराष्ट्र राज्य गांना निवेदन देण्यात मार, महाराष्ट्रातिल पोलीस विभागातिल सर्व पोलीस प्रशिक्षण केंद्र तसेच महाराष्ट्र पोलीस प्रशिक्षण केंद्र मागिक MPAT UOTC गुरमी नागपूर (भपारपाण अभियान प्रशिक्षण केंद्र आणि MIA गुणे (महाराष्ट्र गुप्तवार्ता प्रबोधनी) येशील पोलीस प्रशिक्षण कदातित पीलीय केंद्रातील प्रशिक्षक आणि इतर कर्मचारी यांना यापूर्वी या पटोगती देण्यात येत होती परल पदीनाली स्टूद काम शासनाने माया वेतन आयोगाच्या शासन निर्णयाप्रमाणे जिआर प्रशिक्षणाच्या संबंधी असणाऱ्या सर्व अधिकारी व कर्मचारी याना ३-उपके विशेष वेतन टेको सुख होते, परंतु आता सध्या शेन ते अडीच यांपासून कोणत्याही प्रकारचे विमा वेतन दिले जात नाही. कोणत्याही प्रकारची माहिती न देता सेवधीत पोलीस अधिकारी व कर्मचारी यांना दोन ते अडीच रापामुन विशेष वेतन देणे बंद केले. त्यामुळे पोलीस अधिकारी ग बर्मचारी यांच्यावर माउंगा प्रमाणावा अन्नदार शाम्यागे दिसून येत आगे. पोलीस अधिकारी कर्मचारी यांना मानसिक आसाया समीर जावे लागत आहे. या सर्व गोषीया दखल घेत पोलीस बॉईज असोशिएशन महाराष्ट्र शाता चंद्रपूर तर्फे निवेदनाद्वारे आम्ही आपणास विनती करीत आहोरा की, आपण या सर्व प्रकरणाकडे जातीने लक्ष पालुन व भार दखल घेवुन महाराष्ट्र पोलीस प्रशिक्षण केंद्र माशिम व राज्यातील गई पोलोग प्रशिक्षण केंदानित सर्व पोलीस अधिकारी कर्मचारी यांना पूर्वीप्रमाणो २० दवको विशा वेतन देवून मनोवाल वानमा निवेदन देवांना पोलीस मॉईश असोशिएणन महाराष्ट्र राज्य शाणा चदापूरचे जिल्ला अध्यका भुवनेश्वर निमाई, जिला सपटाफ सद्दाम असारी, राशर गपटक पाहीन महावी, शहर अध्यक्ष देविदास बोबडे, जिला विधी सल्लागार आशिष नगगळे, मशिला गवटामा मथना नलावर, वार्यकारी प्रभाक्ष एकेश कोकोडे, जिल्ला सचिव संजय खोग्रागडे, गालुका अख्य लक्ष्मीकान डॉगरे शहर उपाधता बशिरभाई असारी, जिा संपर्क प्रमुख अनिल वैश, मारपप्रिमुख दिलीप उरकट इत्यादी उपस्थित होत जय हिंद! जय महाराष्ट्र पोटोम

Advertisements
error: Content is protected !!