March 5, 2021

Maharashtra Metro

online news portal

अवैध रेती वाहतुक करणाऱ्या वाहनांवर स्थानिक गुन्हे शाखेची कार्यवाही

दि. 18/01/2019 रोजी ग्राम पंचायत निवडणुक निकाल बंदोबस्त करीता रवाना झालेले स्थानिक गुन्हे शाखेचे पथक नागभीड येथे बंदोबस्त पुर्ण करून थांबले असतांना त्यांना मुखबिर कडून खात्रीशिर खबर मिळाली की, एक अशोक लेलॅन्ड कंपनीचे 10 चक्का टिप्पर वाहना मध्ये वैनगंगा नदीचे गुडेगाव घाटावरून गौण खनिज रेती चोरी करून नागभीड कडे येत आहे अशी माहीती

मिळाल्यावरून सदर पथकाने मा. पोलीस अधिक्षक साहेब व मा. पोलीस निरीक्षक  बाळासाहेब खाडे यांचे आदेशाने नागभीड टी प्वॉइंट जवळ नाकेबंदी केली असता वरील वर्णनाचे टीप्पर वाहन येतांना दिसले. सदर वाहन थांबवुन पथकाने पाहणी केली असता त्यात अंदाजे 4 ब्रास रेती मिळुन आली. वाहन चालकास सदर रेतीची रॉयल्टी/टी पी बाबत विचारणा केली असता त्यांचे जवळ कोणत्याही प्रकारची रॉयल्टी किंवा टि पी नसल्याने सदर रेती ही चोरून आणल्याचे निष्पन्न झाल्याने स्था.गु.शा. चे पथकाने सदर अशोक लेलॅन्ड कंपनीचे 10 चक्का टिप्पर वाहन क. एम एच 40 बि जी 8674, चार ब्रास रेती, असा एकुण 20,40,000/-रू. चा माल जप्त करून वाहन चालक नामे वाजीद खान अहमद खान वय 26 वशे रा. ताज मस्जीद जवळ खरबी नागपुर व वाहन मालक रब्बुल नैमुल खान रा. वार्ड क. 5 सुंदर नगर नागपुर यांचे विरूदध पो.स्टे. नागभीड येथे तकार दिल्यावरून अप.क्. 28/2021 कलम 379, 34 भादवी अन्वये गुन्हा नोंद करण्यात

 

आला असुन पुढील तपास नागभीड पोलीस करीत आहेत. सदर रेती चोरी करणाऱ्या वाहनावर बाळासाहेब खाडे पोलीस निरीक्षक स्थानिक गुन्हे शाखा यांचे मार्गदर्शनाखाली स्थानिक गुन्हे शाखेचे पथक पो.उप.नि. संदिप कापडे, सुरेश केमेकर, . गोपीनाथ नरोटे, गणेश मोहुर्ले, मयुर येरणे यांनी मोलाची कामगीरी करून कार्यवाही केली आहे.

Advertisements

You may have missed

error: Content is protected !!