April 22, 2021

Maharashtra Metro

online news portal

स्थानिक गुन्हे शाखेची कार्यवाही आरोपीकडुन एक विदेशी पिस्टल आणि गुप्ती हस्तगत

दिनांक ०६/०८/२०२० रोजी स्थानिक गुन्हे शाखेचे पथक पोलीस स्टेशन रामनगर परिसरात पेट्रोलींग करीत असताना गोपनीय माहिती मिळाली की, रामनगर येथील रेकॉर्डवरील गुन्हेगार आरोपी नामे रोहित उर्फ पंडीत दिनेश शर्मा वय ३२ रा. रयतवारी कॉलरी चंद्रपुर हा घातक शस्त्रे घेवुन रयतवारी कॉलरी परिसरात कोणतातरी हस्तक्षेपीय गुन्हा करण्याच्या उददेशाने फिरत आहे. अशा माहितीवरून स्थानिक गुन्हे शाखेचे एक पथक मिळालेल्या माहितीप्रमाणे रयतवारी डिस्पेंसरी चौक येथे पोहचुन चौकशी केली असता, अंधारात संशयास्पदरित्या वरील नमुद आरोपी हा उभा दिसुन आल्याने त्यास ताब्यात घेण्यात आले. सदर आरोपीस ताब्यात घेवुन झडती घेतली असता, त्याचे ताब्यात एक

विदेशी बनावटीची पिस्टल आणि एक धारदार गुप्ती असे शस्त्र मिळुन आल्याने सदर शस्त्राच्या परवानाबाबत विचारपुस केली असता त्यांनी उडवाउडवीचे उत्तर दिल्याने आरोपी नामे रोहित उर्फ पंडीत दिनेश शर्मा वय ३२ रा. रयतवारी कॉलरी चंद्रपुर यास अटक करून पोलीस स्टेशन रामनगर येथे कलम ३,२५ भारतीय हत्यार कायदा अन्वये गून्हा नोंद करण्यात आला आहे. सदर आरोपी कडुन एक विदेशी बनावटीची पिस्टल कि, १०.०००/-रू आणि एक गुप्ती कि, ५००/-रू १०,५००/-रू चा मुददेमाल हस्तगत करण्यात आला आहे. असा एकुण सदरची कार्यवाही मा. पोलीस अधीक्षक . डॉ. महेश्वर रेडडी यांचे मार्गदर्शनात स्थानिक गुन्हे शाखा पोलीस निरिक्षक . ओमप्रकाश कोकाटे यांचे नेतृत्वात सपोनि, जितेंद्र बोबडे, पोहवा, धनराज करकाडे, संजय आतकुलवार, पोशि. प्रशांत नागोसे, गोपाल आकुलवार अमोल धंदरे, रविंद्र पंधरे यांनी पार पाडली.

Advertisements
error: Content is protected !!