April 22, 2021

Maharashtra Metro

online news portal

पाणीपुरवठा एक दिवसाआड – मात्र पाणी कर पूर्ण वर्षाचे का?

चंद्रपूर महानगर पालिकेद्वारे शहरात पाणी पुरवठा हा एक दिवसाआड करण्यात येत असून याचा नागरिकांना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. तसेच पाणी एक दिवसा आड मिळून सुद्धा नळांना पाणी बरोबर येत नसून बिल मात्र पूर्णपणे एक वर्षाचे घेण्यात येत आहे.पाणी पुरवठा सहा महीने आणी पाणीकर एक वर्षाचा हा जास्त कर नागरिकांना भरना करवा लागत असल्यामुळे नागरिकांमध्ये रोष व्यक्त केले जात आहे. एकतर पाणीपुरवठा दररोज करण्यात यावे कींवा फक्त सहा महिन्याचे पाणी कर घेण्यात यावे. अशी मागणी नगरसेवक अजय सरकार यांनी महापौर तसेच आयुक्त यांना निवेदन देऊन केली आहे

Advertisements
error: Content is protected !!