April 18, 2021

Maharashtra Metro

online news portal

निकालाची तारीख जाहीर करण्याची मागणी महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद प्राथमिक चे सहकार्यवाह प्रकाश चुनारकर यांनी शिक्षणाधिकारी प्राथमिक जिल्हा परिषद चंद्रपूर यांच्याकडे केली आहे.

निकालाची तारीख जाहीर करण्याची जिल्हा परिषद प्राथमिक ची मागणी.

चंद्रपूर जिल्ह्यात 3 मे 20 पर्यंत लॉक डाऊन आहे तर 2 मे 20 पासून ग्रामीण शहरी भागातील प्राथमिक शाळांना दीर्घ मुदतीची उन्हाळी सुट्टी लागू होत आहे.त्यामुळे निकालाबाबत संभ्रम आहे.अशावेळेस निकालाची तारीख जाहीर करण्याची मागणी महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद प्राथमिक चे सहकार्यवाह प्रकाश चुनारकर यांनी शिक्षणाधिकारी प्राथमिक जिल्हा परिषद चंद्रपूर
यांच्याकडे केली आहे.
निकालाच्या तारखेबाबत अनिश्चितता असतांनाच निकाल तयार करण्याची कार्यपध्दती निश्चित करण्याची मागणी परिषदेने केली आहे.
सन 2019-20 मध्ये द्वीतीय सत्रात संकलीत मुल्यमापन लेखी.तोंडी शक्य झाले नाही.
दरम्यान शिक्षणाधिकारी प्राथमिक जिल्हा परिषद चंद्रपूर यांनी दिनांक 23 एप्रिल 20 चे पत्रानुसार दि.1 मे 20 ला महाराष्ट्र दिन निमित्ताने जिल्ह्यातील शाळा़मध्ये ध्वजारोहण करण्यात येऊ नये,असे म्हटले आहे.

Advertisements
error: Content is protected !!